183,766 unikalne wizyty
Nawigacja
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 7
Najnowszy użytkownik: iteldrovma1981
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Regulamin Biblioteki
REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIOR�W
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NIEDRZWICY DUĹ?EJ
§ 1

1.Biblioteka służy przede wszystkim mieszkańcom gminy Niedrzwica Duża. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.
2.Przy zapisie zgłaszający się powinien okazać dowód osobisty.
3.Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
4.Czytelnik jest zobowiązany informować bibliotekę o zmianie nazwiska lub miejsca zamieszkania, a także numeru telefonu kontaktowego.

§ 2

1.Kaucje od czytelników są pobierane:
a)od przebywających czasowo na terenie gminy- kaucje zryczałtowaną w wysokości 30 zł. za jedną książkę,
b)przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek w kwocie równej co najmniej aktualnej wartości książki,
2.Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując z korzystania z biblioteki, winien poinformować o tym bibliotekę, co najmniej na trzy dni przed terminem jej wycofania.

§ 3

1.Wypożyczać można jednorazowo 3 woluminy, na okres nie dłuższy niż 30 dni.
2.Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania innych czytelników.
3.Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 1 i 2 jeżeli są to bardzo poszukiwane pozycje.
4.Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
5.Na prośbę czytelnika biblioteka może sprowadzić książkę z innych bibliotek.
6.Z księgozbioru podręcznego korzysta się wyłącznie na miejscu.

§ 4

Biblioteka udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 5

1.Czytelnik jest zobowiązany do szanowania książek będących własnością społeczną.
2.Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala dyrektor biblioteki w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia. Zagubienie jednego woluminu z dzieła wielotomowego jest traktowane jako zagubienie całego dzieła.
3.Na sumy wpłacane z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka wydaje pokwitowanie. Czytelnik może, za zgodą dyrektora biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

§ 6

1.Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 3 ust. 1 i 3 biblioteka pobiera opłaty w kwocie 50 gr. od woluminu za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor biblioteki może zmniejszyć wymiar kary lub z niej zrezygnować.
2.Czytelnik, którego biblioteka powiadomiła telefonicznie lub wysłała upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywa koszty rozmowy telefonicznej lub upomnienia.
3.Jeżeli czytelnik, mimo ponagleń odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swoich roszczeń na drodze prawnej.

§ 7

Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać bezpośrednio lub korespondencyjnie dyrektorowi biblioteki.

§ 8

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do wójta gminy.

Realizowane projekty

Polecane strony
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublinie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie

Instytut Książki

Cała Polska Czyta Dzieciom

Biblioteka Narodowa

Gmina Niedrzwica Duża

Biblioteka Niedrzwica Duża © 2011
White_n_Light Theme by: Smokeman
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.03